Algemene voorwaarden meerdaagse online masterclass Volg de Rode Schoentjes

Geweldig dat je meedoet met een van de masterclasses van Volg de Rode Schoentjes.

Dit zijn de voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle meerdaagse online masterclasses en jouw als deelnemer/ster/opdrachtgever.

Artikel 2. Totstandkoming
De overeenkomst tussen Volg de Rode schoentjes en opdrachtgever/deelnemer komt tot stand door:
Aanmelding en het invullen van het digitale inschrijvingsformulier

Artikel 3. Annulering
I.v.m. hoge onkosten en kosten voor de vakdocenten kan Volg de Rode Schoentjes geen annuleringskosten terugbetalen vanaf 4 weken voor aanvang van de online masterclass.
Vanaf moment van inschrijving tot 4 weken voor aanvang van de masterclass 50 % van de masterclass kosten.
Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer /opdrachtgever innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Volg de rode Schoentjes melden.

3.2 Annulering door Volg de Rode Schoentjes.
Volg de Rode Schoentjes kan de masterclass annuleren bij onvoldoende deelnemers. Bij ziekte of overlijden van eigenaar of vakdocent. Opdrachtgever/deelnemer krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.
 

Artikel 4. Auteursrecht
Het auteursrecht op de website en masterclass online ligt bij Volg de Rode Schoentjes tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Volg de Rode schoentjes mag de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Volg de Rode schoentjes en opdrachtgever/deelnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.

Eendaagse masterclass
Voor alle eendaagse masterclasses geen geld terug, maar een voucher om met een volgende mogelijkheid deel te nemen. Daarnaast is de mogelijkheid om in overleg de masterclass over te dragen aan een nader.

24 februari 2021

Pin It on Pinterest

Share This
× Chat